دوره های در حال ثبت نام

درباره آموزشگاه

مجتمع آموزشی شهریار در سال 92 با هدف ارتقا سطح دانش و مهارت علاقه مندان در رشته های حسابداری، کامپیوتر، گرافیک، صنایع پوشاک و هم چنین ارائه دیپلم رسمی در 3 رشته در غرب استان تهران آغاز به فعالیت نمود. مجتمع آموزشی شهریار با شعار عصرنوآوری در آموزش های کاربردی در طول این سال ها سعی در ارائه آموزش های متناسب با نیازهای روز بازار کار با بیانی ساده به کارآموزان داشته است و همواره از همراهی شما عزیزان در این مسیر برخوردار بوده است.

یکی از مزیت های اصلی مجتمع آموزشی شهریار برگزاری تمامی دوره های آموزشی مطابق با نیاز روز بازار کار است. مزیت به کارگیری این روش آموزشی بدین صورت است که شرکت کنندگان پس از پایان دوره و با حضور در محیط های کاری نیاز کمتری به گذراندن دوره های کارآموزی خواهند داشت.

 

مجوز ها و سازمان های همکاری