• فعال
  • غیر فعال
کلربر ICDL
وضعیت :

ساعت 16 الی 18

Course Cover
مشخصات
  • تاریخ شروع :۱۴۰۲/02/01
  • مدت دوره : 3 ماه
  • روز های دوره : پنجشنبه
  • ظرفیت کلاس :4 نفر
  • شهریه دوره :2100000
Zarinpal
ثبت نام آنلاین