• فعال
  • غیر فعال
مهارت هفتگانه کامپیوتر
وضعیت :

Type Anything ...

Course Cover
مشخصات
  • تاریخ شروع :۱۴۰۳/۰۱/۲۶
  • مدت دوره : 3 ماه
  • روز های دوره : یکشنبه ،سه شنبه
  • ظرفیت کلاس :4 نفر
  • شهریه دوره :2500000
Zarinpal
ثبت نام آنلاین