• فعال
  • غیر فعال
حسابداری بازارکار
وضعیت :

ساعت 16 الی 18

Course Cover
مشخصات
  • تاریخ شروع :۱۴۰۲/02/01
  • مدت دوره : 6 ماه
  • روز های دوره : یکشنبه ،سه شنبه
  • ظرفیت کلاس :9 نفر
  • شهریه دوره :4400000
Zarinpal
ثبت نام آنلاین